( photo/foto
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
draw/kresba
2,3,4
cg sound/zvuk old software/staré programy eknihy )

Combinations of my drawings and my CG abilities

Kombinácie mojich kresieb a CG schopnostíOriginal drawings by PREDATOR. Graphic corrections, shadowing and coloring by me=MacO

Pôvodné kresby od PREDATORa. Grafická uprava, tieňovanie a vyfarbenie ja=MacO
My old 3D experiments

Moje staré 3D experimenty
Animation shots from my mulimedia CD

Zábery z animácie pre moje multimediálne CDSome other works

Pár ďalších prác