creative
workshop
portfolio
When i was a child, i loved to read books, draw and discover new things.

One day when i was older, i decided to write my own story. That's how my interest in process of making a book started.

My first computer was Didaktik M (ZX Spectrum clone). That's where my first lines of code were born.

On primary school i was also visiting draw lessons on school of arts. My father learned me how to photograph. So i started to create new things for my eyes.

I still like to read, draw and discover new things.

Visit my old portfolio interested in my work creative hobbies.

Keď som bol dieťa, rád som čítal knihy, kreslil a objavoval nové veci.

Jedného dňa, keď som bol starší, rozhodol som sa napísať si svoj vlastný pribeh. Tam sa začal môj záujem o to, ako sa rodí kniha.

Môj prvý počítač bol Didaktik M (klon ZX Spectrum). Tam siaha história mojich prvých riadkov kódu.

Počas základnej školy som tiež navštevoval výtvarný odbor na ľudovej škole umenia. Môj otec ma naučil fotografovať. Tak som začal vytvárať nové veci pre moje oči.

Ešte stále rád čítam, kreslím a objavujem nové veci.

Navštív moje staré portfólio týkajúce sa mojich tvorivých koníčkov.