/var/www/html/cw.sk/archive/globals/elements
string(25) "globals/elements/vrch.php"
bool(true) MacO's creative workshop - Marcel Zúbrik - archive
MacO's creative workshop / MacOva tvorivá dielňa
Rapid software development for Mac, Win, Linux and Web
Rýchly vývoj softvérových riešení pre Mac, Win, Linux a Web
web

Products/Produkty:Whian.net/PublikátorWhian.net / Publikátor,DiskListerDiskLister,Climber's Routes / Lezecký denníkClimber's Routes / Lezecký denník

Čítať tieto stránky v Slovenčine/Read this site in English

Follow me on Twitter cw.sk na Facebooku

Design of this website is created using CSS styles.
If your browser cannot display it properly, here you can turn styles off and on.

Vizuál týchto webstránok je tvorený prostredníctvom CSS štýlov.
Ak ich tvoj prehliadač nevie správne zobrazovať, tu je možné štýly vypnúť a zapnúť.