( photo/foto
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
draw/kresba
2,3,4
cg sound/zvuk old software/staré programy eknihy )

Here you may find some my old applications i developed in past.

Tu by by sa mali postupne objavovať moje staré, v minulosti vyvinuté programy.

Kalendárik
  • Kalendárik (=small calendar) is a simple application that shows you page of a calendar on startup. There's no online version of Kalendárik description, because Kalendárik is most usefull for users from Central Europe, where we have names for every day in calendar. If you would like to have Kalendárik anyway, click here to download Kalendarik for OS 9 or OS X and see HELPinfo/index.html for information in english.
  • Kalendárik je jednoduchý program, ktorá ti po spustení ukáže stranu kalendára s dátumom, meninami a ďalšími drobnosťami. Tu nájdeš základné informácie o programe.