( photo/foto
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
draw/kresba
2,3,4
cg sound/zvuk old software/staré programy eknihy )

I like to experiment with new sounds, created or found in the everyday world. I believe that sounds can transfer feelings.

Rád experimentujem s novými zvukmi, vytvorenými či nájdenými v každodennom svete. Verím, že zvuky dokážu prenášať pocity.