( photo/foto
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
draw/kresba
2,3,4
cg sound/zvuk old software/staré programy eknihy )

creative workshop
portfolio
Rád lovím momenty fotoaparátom a pocity slovami a zvukmi. Rád si vymýšlam s ceruzkou v ruke, či riadiac kurzor grafického programu. Rád tvorím nové svety, programy ktoré pomáhajú a veci čo ma tešia. Už roky robím toto všetko veľmi rád, je to mojou súčasťou.

I like to hunt moments with camera and feelings with words and sounds. I like to play with imagination with pencil in my hand or controling cursor of graphic application. I like to create new worlds, applications that help and things that make happy. I like to do all these things for many year, it's part of me.