creative
workshop
info


Marcel Zúbrik

 • name: Marcel Zúbrik
 • year and place of birth: march 1981, Slovakia
 • totem: wolf
 • height in cm: 175 (mornin), 173 (evening)
 • weight: 54-5 kg netto
 • color of eyes: grey-blue (some say blue)
 • hair: brown, short, sometimes none
 • education: high school
 • first member of skeptic optimism :)
Veeery short curiculum vitae:
 • born in Žiar nad Hronom, in family of Jozef and Dáša Zúbrik
 • last 4 years of primary school in class with extended Math hours
 • high school with interest in economic
 • in the age of 17 finished first book named Dar (gift)
 • first job in the age of 19 as graphic designer
 • started to draw and write second book named "ito"
 • started the eComix project
 • on 4.4.2002 established company Marcel Zúbrik - cw (cw is shortcut for creative workshop)
 • started to develope and sell shareware utilities - aaw.mo and DiskLister
 • created solutions for local companies like Esprint, TBB, OMS, worked on prints for companies like Harmanec-Kuvert or Spandex.
 • founder and developer of Whian.net project

 • meno: Marcel Zúbrik
 • dátum a miesto narodenia: marec 1981, Slovensko
 • totem: vlk
 • výška v cm: 175 ráno, 173 večer
 • váha: 54-5 netto
 • farba očí: šedomodrá (vraj modrá)
 • vlasy: hnedé, krátke, občas žiadne
 • najvyššie ukončené vzdelanie: obchodná akadémia
 • prvý predstaviteľ skeptického optimizmu :)
Veeeľmi krátky životopis:
 • narodený v Žiari nad Hronom, v rodine Jozefa and Dáši Zúbrikovcov
 • posledné 4 roky základnej školy v triede s rozšíreným vyučovaním matematiky
 • stredná škola so zameraním na ekonomiku
 • vo veku 17 rokov dokončená prvá kniha s názvom Dar
 • prvé zamestnanie vo veku 19 rokov ako grafik
 • začiatok kreslenia a písania druhej knihy s názvom "ito"
 • začiatok projektu eComix
 • 4.4.2002 založená živnosť Marcel Zúbrik - cw (cw je skratka pre creative workshop = tvorivá dieľňa)
 • začiatok vývoja a predaja shareware programov - aaw.mo a DiskLister
 • vytvorené riešenia pre firmy ako Esprint, TBB, OMS, práca na tlačovinách pre firmy ako Harmanec-Kuvert či Spandex.
 • tvorca a vývojár projektu Whian.net