MacO Curriculum vitae

cw.sk Facebook Linkedin Banská Bystrica wradgio@gmail.com

Občianske meno:

Marcel Zúbrik

Vek:

32 rokov

Stav:

ženatý, jeden úžasný synček

Svetonázor:

vlastný

Jazykové znalosti:

angličtina aktívne písmom aj slovom

Učím sa o technológiách a komunikujem na vývojárskych fórach v angličtine, problém mi nerobí ani živá konverzácia.

Najvyššie ukončené vzdelanie:

obchodná akadémia ukončená maturitou

Technológie a skúsenosti:

 • PHP

  (OOP aj procedurálny kód, skúsenosti so Zendom a Laravelom)

 • MySQL, Elasticsearch
 • HTML + CSS (sémantika, valídnosť, prenos grafiky do kódu, responzivita)
 • JavaScript (vrátane AJAX, jQuery a JS knižníc)
 • konfigurácia a správa Apache servera
 • skúsenosti s GPL CMS systémami
 • Java (základy)
 • návrh dizajnu aplikácie
 • kompilovanie buildov open-source aplikácií
 • XOJO

  (prostredie na vývoj desktop aplikácií pre platformy Mac, Windows, Linux z jedného kódu)

 • skúsenosti ako vývojár vlastných aplikácií, produktov, aj ako živnostník pracujúci s klientami

Vodičský preukaz:

skupina B, šoférujem pravidelne

Portfólio:

(Usporiadané od najnovšieho po najstaršie. Niektoré projekty ešte alebo už nie sú online, a pokiaľ nie sú súčasťou dohôd o mlčanlivosti s klientmi, môžem ich na požiadanie predviesť na localhost. Niektoré v tomto životopise uvedené informácie na žiadosť klientov nezverejňujem a môžu byť predmetom duševného vlastníctva.):

Pre náhľady sa presuňte nad linky


Narodil som sa 16.3.1981 v Žiari nad Hronom. Druhý stupeň som absolvoval v triede s rozšíreným vyučovaním prírodných vied (tzv. matematická trieda), kde som začal aj so štúdiom AJ a prvými počítačmi. Počas štúdia na základnej škole som navštevoval aj základnú umeleckú školu (výtvarný odbor), ktorá mi dala základy pre kresbu, design a fotografiu.

Na strednej škole som sa venoval internetu, s našou prácou vrámci SOČ sme sa dostali do celoslovenského kola. Bol som tiež grafikom stredoškolského časopisu a školských plesových plagátov, vydal som si knihu.

Po maturite som vymenil PC za Macintosh, nakoľko som sa mienil venovať viac DTP. Po zhruba 3/4-roku získavania zručností sa mi podarilo získať pracovnú zmluvu na pozíciu grafik + webdesigner.

Intenzívne som sa venoval samovzdelávaniu a prvým projektom - eComix, multimediálna stopa albumu Biorytmy hudobnej skupiny Tatabojs, lokalizácia letákov a tlačených reklám slovenského distribútora značky Royal Canin, tvorba aplikácií aaw.mo, DiskLister, vydanie dvoch eKníh (PDF formát), vlastného multimediálneho CD.

Od 4.4.2002 som s pomocou finančnému grantu NÚP začal podnikať. Spočiatku som sa špecializoval na grafické služby a sadzbu tlačovín, časom sa môj hlavný záujem obrátil k tvorbe internetových aplikácií na báze PHP + MySQL a desktop aplikácií pre Mac/Windows/Linux, čomu sa venujem dodnes. Od tej doby mám tiež svoje verejné online portfólio na www.cw.sk.

Od začiatku podnikania som pracoval pre množstvo firiem - za najvýznamnejšiu považujem spoluprácu s Esprint, Kusak, Altimax, OMS Slovakia, Kremsa a SCR. Pôsobil som ako externý dodávateľ i ako zamestnanec, samostatne i ako člen tímu. Realizoval som grafické a sadzačské práce, vývoj a optimalizáciu webov na mieru, okrem zobrazovania obsahu tiež generujúcih PDF a ZIP súbory, pomáhajúce organizovať viaceré e-shopy a kluby, kontakty, obchodníkov, evidenciu vozidiel, riešenia umožňujúce úpravu obrázkov, ako aj multimediálne prezentácie a prezentačné CD.

Od roku 2004 je moja práca mobilná. Pre účely vývoja a testovania mám 3 počítače s Mac OS X, Windows a Linux Ubuntu, na ktorých beží Apache server s PHP a MySQL, komunikujem cez 2MB/s optické, alebo 256kB/s DSL pripojenie.

Ak práve nepracujem, pokračujem v rozvíjaní svojích schopností - som tvorcom redakčného systému Publikátor (resp. whian.net), ktorý pripravujem na vypustenie pod GNU GPL licenciou. V portfóliu mám aj katalogizačný nástroj DiskLister a prehliadač skrytých súbor pre mac aaw.mo. Zároveň občas publikujem články o open-source (Zajtra.sk, Blog SME).

Na oddýchnutie od počítačov si rád prečítam zaujímavú knihu, pozriem pútavý film, viem si oddýchnuť pri práci s drevom či hlinou, lukostrelbe, no najradšej sa venujem lezeniu a turistike v prírode. Koníčky a prácu spájam vo svojom projekte Lezeckého denníka

Za najdôležitejšie v živote považujem schopnosť správne využívať čas, uchovávať si rovnováhu, spoznávať a chápať fungovanie seba i sveta navôkol. Za svoj najdôležitejší projekt v súčasnosti považujem svojho syna. Za najhoršie považujem bezcitnosť, chamtivosť a pýchu.