Whian.net

easy web publishing
jednoduché publikovanie na webe

Whian.net downloads

Publikujte na internete - picture #2

Publikátor
Písať obsah s reálnym náhľadom a dvomi kliknutiami publikovať.

Publikujte na internete - picture #4

Dizajnér
Slobodný prístup ku HTML a CSS, vizuály pre mnohé využitia.

Programy

Publikátor

bezplatná verejná BETA
verzia 1.0.8b, build 246 (2010-02-23)

Whian.net downloads #5Publikátor pre Mac OS X
verzia v slovenčine
Navrhnuté pre Tiger a Leopard
(tj. 10.4 a 10.5)
Poznámka: Universal Binary
Stiahni Publikátor pre Mac OS X
Veľkosť: 9,6 MB


Whian.net downloads #4Publikátor pre Windows
verzia v slovenčine
testované pod 98 a XP
Poznámka: CITAJ_MA.txt
Stiahni Publikátor pre Windows
Veľkosť: 4,1 MB


Chcete sa dozvedieť viac o úpravách v novej verzii? Sledujte poznámky k vydaniam.
Programy nemusia obsahovať všetky plánované funkcie a niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Stiahnutím potvrdzujete, že ste dostatočne oboznámený s obchodnými a reklamačnými podmienkami a súhlasíte s ich znením.


Dokumentácia

Leták o Whian.net, formát PDF, velkosť 220 kB

Whian.net downloads #1


Užívateľská Príručka pre Publikátor

Whian.net downloads #2

Užívateľská Príručka pre Manažér

Whian.net downloads #6

Príručka pre Dizajnéra

Whian.net downloads #3