Posting Rules / Pravidlá Prispievania

Discusions about individual pages of Whian.net website / Diskusia o jednotlivých stránkach Whian.net
Forum rules
Every discusion about page of Whian.net, have to have page ID identificator in subject. Just write ID# into Subject field, when you post New Topic - eg. "Error in page ID2" or "ID4 - not enough information".
Any topics without page ID will be erased!

Každá diskusia o stránke na Whian.net, musí mať ID identifikátor stránky v názve. Stačí pri písaní Novej Témy napísať ID# do poľa Predmetu témy - napr. "Chyba na stránke ID2" alebo "ID4 - nedostatok informácií".
Všetky témy bez ID stránky budú zmazané!

Posting Rules / Pravidlá Prispievania

Postby Marcel Zúbrik on 18 Oct 2007, 09:30

Every discusion about page of Whian.net, have to have page ID identificator in subject. Just write ID# into Subject field, when you post New Topic - eg. "Error in page ID2" or "ID4 - not enough information".
Any topics without page ID will be erased!

Každá diskusia o stránke na Whian.net, musí mať ID identifikátor stránky v názve. Stačí pri písaní Novej Témy napísať ID# do poľa Predmetu témy - napr. "Chyba na stránke ID2" alebo "ID4 - nedostatok informácií".
Všetky témy bez ID stránky budú zmazané!
Marcel Zúbrik - Whian.net founder and developer
Marcel Zúbrik
Site Admin
 
Posts: 20
Joined: 18 Oct 2007, 09:30
Location: Žiar nad Hronom, Slovakia

Return to Individual pages / Jednotlivé stránky

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron