(Business Assistent) Work organizer / Organizátor práce

Projects in progress, the rest, the unreleased. / Projekty vo vývoji, ostatok, nevypustené.

(Business Assistent) Work organizer / Organizátor práce

Postby Marcel Zúbrik on 06 Oct 2008, 22:17

]Links for everyone who want to help with testing of this Work organizer:
Linky pre každého, kto chce pomôcť s testovaním tohto Organizátora práce:

http://www.whian.net/whianlab/ba/ba-mac.zip
http://www.whian.net/whianlab/ba/ba-win.zip
http://www.whian.net/whianlab/ba/ba-linux.zip

Please contribute and post here any information about bugs you find using this app. Don't forget to write details - OS and its version, detail description of problem and how to reproduce the bug.
Prosím prispejte k vývoju a pošlite akékoľvek informácie o chybách objavených pri používaní tohto programu. Nezabudnite uviesť detaily - OS a jeho verzia, detailný popis problému a spôsob ako zreprodukovať chybu.
Marcel Zúbrik - Whian.net founder and developer
Marcel Zúbrik
Site Admin
 
Posts: 20
Joined: 18 Oct 2007, 09:30
Location: Žiar nad Hronom, Slovakia

Return to Other projects / Ostatné projekty

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron